Munnork island resort, Koh Munnork

Comments (3)

อยากไปมานานแล้ว ๆๆๆ เห็นรีวิวกันเยอะ เมื่ออาทิตที่แล้วเห็นรายการสัญญาก็ไปถ่ายทำที่นี้ ยิ่งอยากไปอีก

แล้วจะรู้ว่า “สวรรค์บนดิน” มีจริงๆ ค่ะ ^^

Truly heaven on earth

Write a comment